“Priecīgu devēju mīl Dievs!”

2 Kor 9; 7

Viens no pieciem tā sauktajiem “Baznīcas baušļiem” mudina atbalstīt savas draudzes un to dievnamus arī saimnieciskajās vajadzībās, jo ne no maizes vien dzīvo cilvēks, ir arī komunālie maksājumi un ekspluatācijas izdevumi. Tādēļ esam un būsim pateicīgi par jebkura veida materiālo atbalstu mūsu misijas īstenošanai.

Ziedojumus var pārskaitīt arī uz mūsu draudzes kontu:

Saņēmējs: DAUGAVPILS SVĒTĀ PĒTERA ĶĒDĒS ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Saņēmēja reģ. nr. 90000217544
Banka: SEB banka
Bankas SWIFT: UNLALV2X
Konta numurs: LV33UNLA0050022102774
Mērķis: ziedojums