Klušs Mārtiņš 

Prāvests: Daugavpils Svētā Pētera Ķēdēs draudze

 Adrese: Rīgas iela 39, Daugavpils, LV-5401 

Telefons: +371 26388774 

E-pasts: katolis.daugavpils@inbox.lv 

Ordinēts: 22.09.2002. 

Daugavpils dekanāta dekāns, Starpdiecēžu tiesas tiesnesis laulību lietās, RTI docētājs, Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas kapelāns , Daugavpils pašvaldības policijas kapelāns

Oļševskis Valērijs

Vikārs: Daugavpils Svētā Pētera Ķēdēs draudze

 Adrese: Rīgas iela 39, Daugavpils, LV-5401

 Telefons: +371 29779498

  Ordinēts: 27.05.1990. 

Cietumu kapelāns Daugavpilī