Svētās Mises


Darbdienās : plkst. 7.30 un plkst. 18.00 (otrdienās, ceturtdienās un sestdienās poļu valodā)

Svētdienās un svētku dienās : plkst. 9.30 ; plkst. 12.00 un plkst. 18.00

Grēksūdzes iespēja pirms katras Svētās Mises